Glans til salg / Scraps for sale
Hjem / Home    
Hele ark/whole sheets   Viktorianske/Victorian
Norske/Norwegian   Dyr/Animals
Svenske/Swedish   Gamle engler og religiøse/Old engles and religious
Danske/Danish   Barn/Children
Engelske/English M.P., MLP   Portrett/Portrait
WS - E. Heller - Spanske   Blomster/Flowers
Tyske/German
EAS, PZB, AFKH, Krüger, EF
  Diverse/Miscellaneous
Sirkus, Eventyr
    Gamle ark/Old sheets
    Disney
    Patriotiske/Patriotc
   

Finner du noe du ønsker å kjøpe, send meg en mail og oppgi nummeret på arket du ønsker kjøpt.
Kontakt meg

Alternative betalingsmåter for kjøp av glans:

Bankoverføring til Skandiabanken, Norge
Bankoverføring til Nordea, Sverige
Paypal (+ 4% av kjøpesummen)

Betalinger med PayPal

Find anything you want to buy, send me a mail and type the number of the page you want purchased.
Contact me

Alternative methods of payment for purchasing Scraps:

Bank tranfer to Skandiabanken in Norway
Bank transfer to Nordea in Sweden
Paypal (+ 4% of purchase price)

PayPal Logo
 

 

 
Gamle ark/ Old sheets

33383Gammelt ark fra L&B
Nr. 33383
Arket er 20 x 24 cm
og er i fin stand.

NOK 300,-

Gammelt tyskt ark fra ca 1890.
Nr. 1748.
Arket er 36 x 25 cm
og er i fin stand.

NOK 700,-


1111Gammelt ark fra BNK
Nr. 61
Arket er 34 x 24 cm
og er i fin stand.

NOK 400,-

Gammelt Ark fra ca 1900.
Nr. 4871
Arket er 24 x 17 cm
og er i fin stand.

NOK 250,-

Gammelt Ark
Nr. 101
Arket er 18 x 17 cm
og er i fin stand.

NOK 250,-

Gammelt Ark fra ca 1900.
Utgitt av
L & B - Littauer & Boysen

Nr. 31555
Arket er 9 x 16 cm
og er i fin stand.

NOK 400,-

Gammelt Ark fra ca 1900. Nr. 1740
Arket er 24 x 15 cm og er i fin stand.

NOK 250,-

Gammelt tyskt ark fra ca 1890.
Nr. 1054.
Arket er 34 x 24 cm
og er i fin stand.

NOK 450,-

Gammelt Ark fra ca 1900.
Utgitt av ARS.
Nr. 270.
Arket er 29 x 21 cm
og er i fin stand.

NOK 400,-

Del av gammelt tyskt ark fra Schauer C. Nachf
Nr. 2648.
Arket er 9 x 14 cm

NOK 200,-

Gammelt lite ark fra ca 1900.
Nr 4478.
Arket er 9 x 9 cm
og er i fin stand.

NOK 150,-

Del av gammelt tyskt ark
Nr. 1864.
Arket er
11 x 12 cm
og er i fin stand.

NOK 200,-

Del av gammelt tyskt ark fra
Hagelberg nummer 2138
Arket er
24 x 23 cm

NOK 200,-

Tyskt ark fra
ca 1950.
Utgitt av FWKB
Nr. 1181.
Arket er
34 x 24 cm
og er i fin stand.

NOK 200,-

Gammelt tyskt ark fra ca 1890.
Nr. 1021.
Arket er 36 x 20 cm
og er i fin stand.

NOK 400,-

Gammelt tyskt ark fra ca 1890.
Nr. 1019.
Arket er 36 x 20 cm
og er i fin stand.

NOK 400,-

Lite ark fra L&B
Nr. 32092

12x8 cm

NOK 60,-


Deler av ark fra L&B
Arket er 16x16 cm
og er i fin stand.

Varenummer C02

NOK 150,-

Gammelt tysk ark
Nr. 4146
23x30 cm

NOK 250,-

Gammelt tyskt ark.
Nr. 4544.
Arket er 16 x 24 cm
og er i fin stand.

NOK 150,-

 


Deler av tyskt ark fra
ca 1930.
Utgitt av FWKB
Nr. 33642
Arket er
13 x 19 cm
har glitter og er i fin stand.

NOK 100,-

Gammelt Ark
Nr. 33386
printed in Germany

Arket er 12x17 cm
og er i fin stand.

NOK 200,-

Deler av ark fra L&B
Arket er 17x12 cm
og er i fin stand.

NOK 100,-

Gammelt ark fra
K&L 33208
Arket er 17 x 24 cm
og er i fin stand.

NOK 250,-

Gammelt Ark fra ca 1900.
Utgitt av L & B Nr. 31831
Arket er 16 x 26 cm
og er i fin stand.

NOK 400,-

Lite ark
17x13 cm
Varenummer GA 01
NOK 150,-

Ark uten produsent
19 x24 cm
nummer 1039

 

NOK 150,-

Del av et ark fra
L&B
Nr. 31818
15x15 cm

NOK 100,-

Gammelt ark fra
Raphael Tuck Nr. 10
Arket er 18 x 25 cm
og er i fin stand.

NOK 250,-

Del av tyskt ark
Nr. 1523
11x17 cm

NOK 100,-


sist oppdatert: 10.12.2019