Krüger unummeret
AFKH - Arthur F. Krüger, Hamburg Tyskland, som senere ble Krüger, og som igjen skiftet navn til Krüger Intana/Venezuela produserte glans fra 1940 til ca 1983.

 
     
     


sist oppdatert: 01.04.2013