mlp 1300 - 1399

Litt historikk
I 1920 solgtes en del av Zoecke & Mittmeyer Z&M. Den delen som ble solgt fikk navnet Mamelok & Söhne, M&S. Begge produserte glans på samme måte til M&S flyttet til London i 1934. Da byttet de navn til Mamelok Press, PM og trykket etter det bare engelske glans. På 1950-tallet byttet de navn til Mamelok Press Ldt, som ble MPL. MPL gikk konkurs i 2009.


1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309


1310


1311

1312


1313


1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320


1321


1322
1323
1323

1324

1325


1326


1327

1328

1329

1330

1331


1332


1333


1334


1335

1336

1337

1338


1339


1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350


sist oppdatert: 10.04.2023