mlp 2000 - 2099

Litt historikk
I 1920 solgtes en del av Zoecke & Mittmeyer Z&M. Den delen som ble solgt fikk navnet Mamelok & Söhne, M&S. Begge produserte glans på samme måte til M&S flyttet til London i 1934. Da byttet de navn til Mamelok Press, PM og trykket etter det bare engelske glans. På 1950-tallet byttet de navn til Mamelok Press Ldt, som ble MPL. MPL gikk konkurs i 2009.


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
mlp2014
2014

2015

2016
mlp2017
2017
mlp2018
2018
mlp2019
2019
mlp2020
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032
mlp2033
2033
mlp2034
2034

2035

2036
mlp2037
2037

2038

2039
mlp2040
2040
mlp2041
2041
mlp2042
2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048
mlp2049
2049
mlp2050
2050

2051

2052

mlp2053
2053

mlp2054
2054
mlp2055
2055

2056
mlp2057
2057

2058
mlp2059
2059
mlp2060
2060

2061
mlp2062
2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076


2077


2078

mlp2079
2079
mlp2080
2080

mlp2081
2081


2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099
   


sist oppdatert: 29.09.2023