MLP 2100 -2100

Litt historikk
I 1920 solgtes en del av Zoecke & Mittmeyer Z&M. Den delen som ble solgt fikk navnet Mamelok & Söhne, M&S. Begge produserte glans på samme måte til M&S flyttet til London i 1934. Da byttet de navn til Mamelok Press, PM og trykket etter det bare engelske glans. På 1950-tallet byttet de navn til Mamelok Press Ldt, som ble MPL. MPL gikk konkurs i 2009.


2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126
mlp2127
2127
mlp2128
2128
mlp2129
2129
mlp2130
2130

2131


2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145


2146


2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156


sist oppdatert: 20.06.2021