mlp 900 - 999

Litt historikk
I 1920 solgtes en del av Zoecke & Mittmeyer Z&M. Den delen som ble solgt fikk navnet Mamelok & Söhne, M&S. Begge produserte glans på samme måte til M&S flyttet til London i 1934. Da byttet de navn til Mamelok Press, PM og trykket etter det bare engelske glans. På 1950-tallet byttet de navn til Mamelok Press Ldt, som ble MPL. MPL gikk konkurs i 2009.


900


901


902


903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924


925

926


927


928


929

930
mlp931
931

932

933

934

935

936


937


938939


940


941

942

943


944


945


946


947


948

949

950

951


952


953

954


955


956

957

958

959


960


961

962

963

964

965

966

967


968


969


970


971

972

973

974


975


976


977978


979


980

981

982

983


984


985


986

987


988


989


990


991


992


993

994

995

996

997

998

999

 

 


sist oppdatert: 27.06.2021