mlp A-1 til A180

Litt historikk
I 1920 solgtes en del av Zoecke & Mittmeyer Z&M. Den delen som ble solgt fikk navnet Mamelok & Söhne, M&S. Begge produserte glans på samme måte til M&S flyttet til London i 1934. Da byttet de navn til Mamelok Press, PM og trykket etter det bare engelske glans. På 1950-tallet byttet de navn til Mamelok Press Ldt, som ble MPL. MPL gikk konkurs i 2009.

A1
A1
A2
A2
A3
A3
A4
A4
A5
A5
A6
A6
A7
A7
A8
A8
A9
A9

A10

A11

A12
A13
A13
A14
A14
A15
A15
A16
A16
A17
A17
A18
A18
A19
A19
A20
A20
A21
A21

A22
A23
A23
A24
A24
A25
A25
A26
A26
A27
A27
A28
A28

A29

A30

A31

A32

A33

A34
A35
A35

A36
A37
A37

A38

A39
A39

A40
A40
A41
A41
A42
A42

A43

A44

A45

A46

A47

A48

A49

A50
A51
A51
A52
A52
A53
A53
A54
A54
A55
A55
A56
A56
A57
A57

A58
A59
A59
A60
A60

A61

A62

A63
A64
A64

A65
A66
A66

A67
A68
A68

A69
A70
A70
A71
A71

A72

A73
A74
A74
A75
A75
A76
A76
A77
A77
A78
A78
A79
A79

A80

A81

A82

A83

A84

A85

A86

 


A87


A88
A89
A89
A90
A90
A91
A91
A92
A92

A93
A94
A94

A95
A95

A96
A96

A97
A97

A98
A98
A99
A99
A100
A100
A101
A101
A102
A102

A103

A104

A105

A106

A107

A107

A109

A110

A111

A112

A113

A114
A115
A115
A116
A116
A117
A117
A118
A118
A119
A119
A120
A120

A121

A122
A123
A123
A124
A124
A125
A125
A126
A126
A127
A127
A128
A128

A129
A130
A130
A131
A131
A132
A132
A134
A133
A134
A134
A135
A135
A136
A136
A137
A137
A138
A138

A139
A140
A140
A142
A141
A142
A142
A143
A143
A144
A144
A145
A145
A146
A146
A147
A147
A148
A148
A149
A149
A150
A150
A151
A151
A152
A152
A153
A153
A154
A154

A155

A156
A157
A157
A158
A158
A159
A159
A160
A160
A161
A161
A162
A162
A163
A163
A164
A164
A165
A165
A166
A166

A167

A168

A169
A170
A170

A171

A172
A173
A173
A174
A174

A175

A176
A177
A177
A178
A178
A179
A179
A180
A180


sist oppdatert: 20.06.2021