mlp C, enkle og doble ark

Litt historikk
I 1920 solgtes en del av Zoecke & Mittmeyer Z&M. Den delen som ble solgt fikk navnet Mamelok & Söhne, M&S. Begge produserte glans på samme måte til M&S flyttet til London i 1934. Da byttet de navn til Mamelok Press, PM og trykket etter det bare engelske glans. På 1950-tallet byttet de navn til Mamelok Press Ldt, som ble MPL. MPL gikk konkurs i 2009.

Enkle ark    


C5009

C5010

C5011

C5012

C5013

C5014

C5015

C5016

C5017


C5018

C5019

C5020

C5021

C5022

C5023

C5024

C5025

C5026

C5027

C5028

C5029

C5030

C5031

C5032

C5033

C5034

C5035

C5036

C5037

C5038

C5039

C5040
 

Doble arkC5009-5010

C5011-5012

C5013-5014

C5015-5016

C5017-5018

C5019-5020

C5021-5022

C5023-5024

C5025-5026

C5027-5028

C5029-5030

C5031-5032

C5033-5034

C5035-5036

C5037-5038

C5039-5040
   


sist oppdatert: 20.06.2021