mlp F

Litt historikk
I 1920 solgtes en del av Zoecke & Mittmeyer Z&M. Den delen som ble solgt fikk navnet Mamelok & Söhne, M&S. Begge produserte glans på samme måte til M&S flyttet til London i 1934. Da byttet de navn til Mamelok Press, PM og trykket etter det bare engelske glans. På 1950-tallet byttet de navn til Mamelok Press Ldt, som ble MPL. MPL gikk konkurs i 2009.
F3001

F3002

F3003


F3004

F3005

F3006

F3007

F3008

F3009


F3010


F3011


F3012


F3013

F3014

F3015

F3016

F3017


F3018


sist oppdatert: 20.06.2021