Glans til salg / Scraps for sale
Hjem / Home   Viktorianske/Victorian
Hele ark/whole sheets   Dyr/Animals
Norske/Norwegian   Gamle engler og religiøse/Old engles and religious
Svenske/Swedish   Barn/Children
Danske/Danish   Portrett/Portrait
Engelske/English M.P., MLP   Blomster/Flowers
WS - E. Heller   Gamle ark/Old sheets
Tyske/German
EAS, PZB, AFKH, Krüger, EF
  Disney

Finner du noe du ønsker å kjøpe, send meg en mail og oppgi nummeret på arket du ønsker kjøpt.
Kontakt meg

Alternative betalingsmåter for kjøp av glans:

Bankoverføring til Skandiabanken, Norge
Bankoverføring til Nordea, Sverige
PayPal

Find anything you want to buy, send me a mail and type the number of the page you want purchased.
Contact me

Alternative methods of payment for purchasing Scraps:

Bank tranfer to Skandiabanken in Norway
Bank transfer to Nordea in Sweden
and PayPal


Gamle ark/ Old sheets

Gammelt Ark
Nr. 33386
printed in Germany

Arket er 12x17 cm
og er i fin stand.

NOK 200,-

Solgt!

Gammelt tyskt ark fra ca 1890.
Nr. 1054.
Arket er 34 x 24 cm
og er i fin stand.

NOK 450,-

Solgt!

Gammelt Ark fra ca 1900.
Utgitt av ARS.
Nr. 270.
Arket er 29 x 21 cm
og er i fin stand.

NOK 400,-

Del av gammelt tyskt ark fra Schauer C. Nachf
Nr. 2648.
Arket er 9 x 14 cm

NOK 200,-

Solgt!

Gammelt lite ark fra ca 1900.
Nr 4478.
Arket er 9 x 9 cm
og er i fin stand.

NOK 150,-

Del av gammelt tyskt ark
Nr. 1864.
Arket er
11 x 12 cm
og er i fin stand.

NOK 200,-

Del av gammelt tyskt ark fra
Hagelberg nummer 2138
Arket er
24 x 23 cm

NOK 200,-

Tyskt ark fra
ca 1950.
Utgitt av FWKB
Nr. 1181.
Arket er
34 x 24 cm
og er i fin stand.

NOK 200,-

Gammelt tyskt ark fra ca 1890.
Nr. 1021.
Arket er 36 x 20 cm
og er i fin stand.

NOK 400,-

Gammelt tyskt ark fra ca 1890.
Nr. 1019.
Arket er 36 x 20 cm
og er i fin stand.

NOK 400,-

Lite ark fra L&B
Nr. 32092

12x8 cm

NOK 60,-


Gammelt ark fra
K&L 33208
Arket er 17 x 24 cm
og er i fin stand.

NOK 250,-

Solgt!

 

Gammelt tysk ark
Nr. 4146
23x30 cm

NOK 250,-

Gammelt tyskt ark.
Nr. 4544.
Arket er 16 x 24 cm
og er i fin stand.

NOK 150,-

Solgt!

 


Gammelt Ark fra ca 1900.
Utgitt av L & B Nr. 31831
Arket er 16 x 26 cm
og er i fin stand.

NOK 400,-

Lite ark
17x13 cm
Varenummer GA 01
NOK 150,-

Ark uten produsent
19 x24 cm
nummer 1039

 

NOK 150,-

Del av et ark fra
L&B
Nr. 31818
15x15 cm

NOK 100,-

Solgt!


sist oppdatert: 12.11.2023